Όροι χρήσης - Cookies

Χρήση των υπηρεσιών μας

 

Με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας schooling.gr αυτομάτως συμφωνείτε και αποδέχεστε τους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης.

 

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας schooling.gr δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να διανεμηθεί και να αναπαραχθεί χωρίς την άδεια του κατόχου της ιστοσελίδας.

 

Σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας ανάλογα με την εξέλιξή της και τις υπηρεσίες που προσφέρει χωρίς καμία προειδοποίηση. Για τον λόγο αυτόν κρίνουμε συνετό να επισκέπτεστε τους όρους χρήσης του schooling.gr σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Εάν δεν συμφωνείτε με τους τροποποιημένους όρους για μια υπηρεσία, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση αυτής της υπηρεσίας.

 

Οι παρακάτω όροι χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οι παραπάνω όροι χρήσης αποτελούν τη συμφωνία μεταξύ του schooling.gr και των χρηστών αυτού. Δεν δημιουργούν δικαιώματα τρίτου δικαιούχου.

 

 

Περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών για τις δομές χωρίς κόστος

 

Συμμετοχή και δημιουργία ενός πλήρους προφίλ

 

Στην ιστοσελίδα schooling.gr συμμετέχουν παιδικοί σταθμοί και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και ιδιωτικά και δημοτικά, πανελλαδικά. Όταν θα αναφερόμαστε σε αυτά στο εξής θα χρησιμοποιούμε τον όρο «δομές».

 

Η συμμετοχή των δομών στην ιστοσελίδα μας είναι δωρεάν για πάντα και αυτό πιστοποιείται με γραπτή εγγύηση.

Οι δομές που συμμετέχουν στο
schooling.gr έχουν συναινέσει και δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για αυτή τη συμμετοχή τους.

 

Η προβολή των δομών στην ιστοσελίδα μας γίνεται κάθε φορά με τυχαία σειρά εμφάνισης και πάντοτε σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής του χρήστη.

 

Με τη δωρεάν συμμετοχή τους στην ιστοσελίδα μας οι δομές μπορούν να έχουν τις παρακάτω δυνατότητες: Μπορούν να δημιουργήσουν ένα πλήρες προφίλ με όλες τις πληροφορίες και φωτογραφίες (χωρίς να απεικονίζουν παιδιά με κανέναν τρόπο). Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να ανεβάζουν και να δημοσιοποιούν μέσα στο προφίλ τους αρχεία και χρήσιμα έγγραφα. Τέλος, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διαχειριστικό πάνελ με δικούς τους κωδικούς πρόσβασης και μέσα από αυτό το πάνελ διαχείρισης να βλέπουν και την απόδοσή τους στο schooling.gr.

 

Οι δομές διατηρούν το δικαίωμα να διακόψουν σε ανύποπτο χρόνο την προβολή τους στην ιστοσελίδα schooling.gr χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

 

Διαχειριστικό πάνελ και κωδικοί πρόσβασης των δομών

 

Όσες δομές το επιθυμούν, μπορούν να δημιουργήσουν λογαριασμό εγγραφής  με σκοπό την ανάδειξη και προβολή των υπηρεσιών τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αποκτώντας προσωπικούς κωδικούς για την πρόσβασή τους σε ένα διαχειριστικό πάνελ, που θα τους παραχωρηθεί χωρίς κόστος.

 

Μέσα από αυτό το πάνελ οποιαδήποτε δομή, εφόσον το επιθυμεί, δύναται να τροποποιεί το προφίλ της και τον τρόπο προβολής της ανά πάσα στιγμή. Η εγκυρότητα, η επικαιροποίηση και η ενημέρωση των δημοσιευμένων πληροφοριών της κάθε δομής είναι στην ευχέρεια και υπό την ευθύνη της ίδιας της δομής. Το schooling.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη.

 

Πριν τη δημοσιοποίηση οποιασδήποτε μεταβολής στις αναρτημένες - δημοσιευμένες πληροφορίες της δομής πρώτα θα υπάρχει έγκριση από το διαδικτυακό τόπο του schooling.gr. 

 

Επιπλέον, μέσα από το πάνελ διαχείρισης οι δομές θα μπορούν να βλέπουν την απόδοση τους (views) στο schooling.gr. Τέλος, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και στις συνδρομητικές υπηρεσίες, η χρήση των οποίων είναι προαιρετική και δεν επηρεάζει τη δωρεάν χρήση του διαχειριστικού πάνελ.

 

Οι δομές πρέπει να δώσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οποιεσδήποτε  άλλες πληροφορίες ζητούνται για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής και να αποκτήσουν λογαριασμό διαχείρισης. Οι δομές είναι υπεύθυνες για τη διατήρηση της ασφάλειας των κωδικών πρόσβασης για το πάνελ διαχείρισης. Επίσης, ανά πάσα στιγμή μπορούν να αλλάξουν τους κωδικούς πρόσβασης.

 

Το schooling.gr δεν μπορεί και δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες ή ζημιές από τη μη συμμόρφωσή των δομών με αυτή την υποχρέωση ασφαλείας.

 

Ακρίβεια και εγκυρότητα πληροφοριών

 

Η ακρίβεια και η εγκυρότητα των αναρτημένων πληροφοριών της κάθε δομής είναι καθαρά ευθύνη της εκάστοτε δομής και στη δική της ευχέρεια να ενημερώνει για οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να υπάρξει σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Το schooling.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για αυτό.

 

 

Περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών για τις δομές με συνδρομή

 

Δήλωση κενών θέσεων

 

Απαραίτητα προϋπόθεση για τη χρήση αυτής της συνδρομητικής υπηρεσίας από τις δομές είναι η δημιουργία προφίλ και η δωρεάν συμμετοχή τους στο schooling.gr. Η πρόσβαση σε αυτή τη συνδρομητική υπηρεσία γίνεται μέσα από το διαχειριστικό πάνελ που θα παραχωρηθεί χωρίς κόστος στις δομές μετά την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα μας.

 

Η παροχή αυτής της δυνατότητας είναι συνδομητική και προαιρετική. Αν κάποια δομή δεν επιθυμεί την ενεργοποίηση αυτής της υπηρεσίας, δεν επηρεάζεται καθόλου ούτε η δωρεάν συμμετοχή ούτε η δωρεάν πρόσβαση στο διαχειριστικό πάνελ.

 

Η κάθε δομή ξεχωριστά, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να δηλώσει τη διαθεσιμότητα θέσεων που πιθανότατα να προκύψει. Αυτό μπορεί να το κάνει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέσα στο διάστημα ισχύος της ενεργοποιημένης υπηρεσίας για όσες φορές επιθυμεί, για όσες θέσεις και αν έχει διαθέσιμες. Μετά τη λήξη ισχύος της υπηρεσίας αυτής δεν υπάρχει δέσμευση για επόμενη ανανέωση.

 

Με την εγγραφή σε κάποιο από τα πακέτα μας, οι δομές αποδέχονται τις τιμές μας καθώς και τα χρονικά όρια ισχύος της εκάστοτε συνδρομής.

 

Αρθρογραφία

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση αυτής της συνδρομητικής υπηρεσίας από τις δομές είναι η δημιουργία προφίλ και η δωρεάν συμμετοχή τους στο schooling.gr. Η πρόσβαση σε αυτή τη συνδρομητική υπηρεσία γίνεται μέσα από το διαχειριστικό πάνελ που θα παραχωρηθεί χωρίς κόστος στις δομές μετά την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα μας.

 

Η παροχή αυτής της δυνατότητας αρθρογραφίας είναι συνδρομητική και προαιρετική. Αν κάποια δομή δεν επιθυμεί την ενεργοποίηση αυτής της υπηρεσίας, δεν επηρεάζεται καθόλου ούτε η δωρεάν συμμετοχή ούτε η δωρεάν πρόσβαση στο διαχειριστικό πάνελ.

 

Οι δομές εφόσον το επιθυμούν μπορούν να αναθέσουν στο schooling.gr τη συγγραφή άρθρων. Τα άρθρα αυτά θα συντάσσονται με βάση το υλικό που θα έχουν παραχωρήσει οι δομές στη διάθεση της ιστοσελίδας μας.

 

Πριν από οποιαδήποτε δημοσίευση άρθρου, θα είναι απαραίτητη η έγκριση από την ίδια τη δομή για το περιεχόμενο και τη μορφή του άρθρου. Εφόσον γίνουν τυχόν αλλαγές και τροποποιήσεις και δοθεί η έγκριση από τη δομή, το άρθρο θα δημοσιοποιείται στο ιστολόγιο της ιστοσελίδας. Επιπλέον, το εν λόγω άρθρο θα αναρτάται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

Το άρθρο αυτό θα παραμένει για πάντα μέσα στο ιστολόγιο και θα αναρτάται και μέσα στο προφίλ της ίδιας της δομής. 
 

Με την εγγραφή σε κάποιο από τα πακέτα μας, οι δομές αποδέχονται τις τιμές μας καθώς και τα χρονικά όρια ισχύος της εκάστοτε συνδρομής.

 

Πολιτική ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων στις συνδρομητικές υπηρεσίες που αφορούν τις δομές

 

Κάθε δομή μπορεί να ακυρώσει τη συνδρομή της σε κάποια υπηρεσία ανά πάσα στιγμή. Στις μηνιαίες συνδρομές δεν παρέχονται επιστροφές.

 

Ενδέχεται να παρέχουμε μερική επιστροφή κατόπιν αιτήματος, ωστόσο το ποσό θα βασίζεται μόνο σε πλήρεις μήνες και θα υπολογίζεται σαν να χρησιμοποιήθηκε το μηνιαίο πρόγραμμα με τη μηνιαία χρέωση.

 

Επιλογή θέσης προβολής άρθρων

 

Στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν άρθρα δημοσιευμένα είτε μέσα στο ιστολόγιο μας είτε στην αρχική σελίδα είτε μέσα στο προφίλ της κάθε δομής.

 

Προβολή άρθρων μέσα στο ιστολόγιο

 

Τα άρθρα που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη θεματολογία του schooling.gr. Επίσης, ως υπηρεσία διαφήμισης κάποια από αυτά τα άρθρα μπορεί να προβάλλουν υπηρεσίες, επιχειρήσεις και προϊόντα, που το αντικείμενό τους σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το περιεχόμενο και τη θεματολογία του schooling.gr.

 

Προβολή άρθρων στην αρχική σελίδα

 

Τα δημοσιευμένα άρθρα στην αρχική σελίδα εναλλάσονται και ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η επιλογή αυτών των άρθρων, καθώς και το χρονικό διάστημα παραμονής τους στην αρχική σελίδα, γίνεται από το διαδικτυακό τόπο του schooling.gr.

 

Προβολή άρθρων στο προφίλ προβολής των δομών
 

Μέσα στο προφίλ προβολής της κάθε δομής μπορεί να υπάρχουν δημοσιευμένα άρθρα που αφορούν είτε κάποια παροχή είτε κάποια υπηρεσία που παρέχει η εκάστοτε δομή. Ακόμη, μπορεί να είναι άρθρα γενικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος σχετικά με τη θεματολογία της ιστοσελίδας μας.

 

Η επιλογή αυτών των άρθρων, καθώς και το χρονικό διάστημα παραμονής τους μέσα στο προφίλ της εκάστοτε δομής, γίνεται από το διαδικτυακό τόπο του schooling.gr.

 

Επίσης, τα εν λόγω άρθρα που βρίσκονται μέσα στο προφίλ κάποιας δομής σε καμία περίπτωση δεν δυσφημίζουν την εκάστοτε δομή μέσα στο προφίλ της οποίας είναι αναρτημένα.

 

GUEST BLOGGERS
 

Αναζητούμε συνεργάτες από το χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης (νηπιαγωγούς, βρεφονηπιοκόμους...) είτε και από τον ευρύτερο χώρο (ειδικούς παιδαγωγούς, μουσικούς κ.τ.λ.), οι οποίοι με βάση την ειδικότητά τους συναναστρέφονται με παιδιά ηλικίας έως 12 ετών ή με άτομα με αναπηρία, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε και το μεγάλο έργο που προσφέρουν τα ΚΔΑΠμεΑ.

Οι  guest bloggers  μπορούν να μας στέλνουν  προς δημοσίευση  άρθρα που είναι προσωπική τους  δουλειά με αναφορά στο όνομα και την ειδικότητά τους  στο κάτω μέρος  του άρθρου.


Μπορούν ακόμη να μας στέλνουν προς δημοσίευση υλικό που ανήκει σε άλλη πηγή, αφού πρώτα μας ενημερώσουν για την προέλευση και τις πηγές των πληροφοριών που βρήκαν, ώστε να επικοινωνήσουμε με αυτές και να αναγράψουμε μέσα στο άρθρο τη σωστή πηγή πληροφορίας. Στην περίπτωση αυτή δεν θα αναγράφεται το όνομα του guest blogger, αλλά η αρχική πηγή πληροφορίας  από την οποία προήλθε το υλικό του άρθρου.
 

Η προβολή του άρθρου είναι δωρεάν και η προσφορά των guest bloggers είναι εθελοντική. Δεν υπάρχει κάποια οικονομική υποχρέωση ούτε από τους  guest bloggers ούτε από το schooling.gr

Αυτό το άρθρο θα παραμένει για πάντα μέσα στο ιστολόγιό μας. Επίσης, ενδέχεται να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις από την ομάδα του schooling.gr.  Μέσα σε αυτό το άρθρο ενδέχεται να προστεθούν links που παραπέμπουν σε άλλα άρθρα του schooling.gr είτε σε άρθρα διαφημιζόμενων ανάλογα με το περιεχόμενό τους.


Όσοι ενδιαφέρονται να δημοσιεύσουν δικό τους άρθρο στο ιστολόγιό μας, αποδέχονται τους όρους  χρήσης της ιστοσελίδας μας.

Τα δικαιώματα των guest bloggers σχετικά με την προβολή του άρθρου τους στο ιστολόγιό μας περιορίζονται μόνο στην αναφορά του ονόματος και της ειδικότητάς τους μέσα σε αυτό και όχι σε τυχόν όφελος προκύψει για το schooling.gr από αυτό το άρθρο λόγω απευθείας διαφήμισης κάποιας επιχείρισης μέσα σε αυτό ή κάποιου link μέσα σε αυτό το άρθρο,που θα παραπέμπει σε διαφημιζόμενη επιχείριση.

Σε περίπτωση που κάποιο άρθρο αποτελεί ξένη ιδιοκτησία και δεν μας έχει ενημερώσει ο guest blogger που μας έστειλε το υλικό, αλλά και σε περίπτωση που ισχύει αυτό και η ομάδα του schooling.gr μετά από έρευνα, δεν το έχει αντιληφθεί, η ευθύνη καθώς και οποιαδήποτε συνέπεια βαραίνει αποκλειστικά τον αποστολέα guest blogger του εν λόγω υλικού.

 

Υπηρεσίες διαφήμισης

 

Στην ιστοσελίδα μας μπορούν να διαφημιστούν υπηρεσίες, επιχειρήσεις και προϊόντα που το αντικείμενό τους σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το περιεχόμενο και τη θεματολογία του schooling.gr.

 

Σύνδεσμοι (Links)

 

Στην ιστοσελίδα schooling.gr περιλαμβάνονται συνδέσεις (links) με άλλους διαδικτυακούς τόπους, το περιεχόμενο των οποίων δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί και το schooling.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων αυτών διαδικτυακών τόπων.

 

Νewsletter

Για τις καταχωρημένες δομές

 

Δημιουργώντας έναν λογαριασμό στο schooling.gr μας δίνετε την άδειά σας για να σας στέλνουμε ενημερώσεις και ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε ορίσει κατά την εγγραφή.

 

Αυτές οι ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να περιλαμβάνουν: ενημερώσεις για το σύνολο υπηρεσιών του schooling.gr, συμβουλές και οδηγίες σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών  του schooling.gr και ενημερώσεις από το ιστολόγιο μας.
 

Μπορούμε να στείλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της δικής μας υπηρεσίας αλληλογραφίας ή μέσω μιας υπηρεσίας τρίτου μέρους, όπως το Mailchimp.

 

Για τους χρήστες

 

Με την εγγραφή σας στο newsletter του schooling.gr μας δίνετε την άδειά σας για να σας στέλνουμε ενημερώσεις και ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε ορίσει κατά την εγγραφή.

 

Αυτές οι ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να περιλαμβάνουν: ενημερώσεις για το σύνολο υπηρεσιών του schooling.gr, συμβουλές και ενημερώσεις από το ιστολόγιο μας.

 

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να εξαιρεθείτε από οποιοδήποτε από αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο "unsubscribe" που περιλαμβάνεται στο κάτω μέρος κάθε email που σας στέλνουμε.

 

Μπορούμε να στείλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της δικής μας υπηρεσίας αλληλογραφίας ή μέσω μιας υπηρεσίας τρίτου μέρους, όπως το Mailchimp.

 

Ευθύνη για τις υπηρεσίες μας

 

Η αποκλειστική ευθύνη του schooling.gr περιορίζεται στην επιστροφή του χρηματικού ποσού που αναλογεί στην εκάστοτε περίπτωση ακύρωσης κάποιας ετήσιας συνδρομής κατόπιν αιτήματος ακύρωσης από κάποια δομή και πάντα σύμφωνα με τους όρους χρήσης.

 

Το περιεχόμενο αυτό είναι καθαρά ενημερωτικού και πληροφοριακού χαρακτήρα και όχι προτροπής ή συμβουλευτικού χαρακτήρα. Το schooling.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία υποστεί χρήστης της ιστοσελίδας, λόγω των αναρτημένων σε αυτήν πληροφοριών.

 

Το schooling.gr αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε μη σύννομη προβολή-ανάρτηση-δημοσίευση προκύψει από παράλειψη, λάθος, ανακρίβεια σε πληροφορίες, που παρέχονται από τις προβαλλόμενες δομές και επιχειρήσεις.

 

Πολιτική Απορρήτου

 

Για πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές προστασίας δεδομένων μας, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας μας.

 

Επικοινωνία με το schooling.gr

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το schooling.gr με τους εξής τρόπους:

Τηλεφωνικά στο 2311 260 260

Με την χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email [email protected]