Προστασία προσωπικών δεδομένων

Χρήση των υπηρεσιών μας

 

Χρησιμοποιώντας τον διαδικτυακό τόπο schooling.gr συμφωνείτε με τους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αυτοί οι όροι ισχύουν μόνο για τον εν λόγω διαδικτυακό τόπο και όχι για άλλους συνδεδεμένους διαδικτυακούς τόπους (links) που ενδεχομένως θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.Οι συνδεδεμένοι διαδικτυακοί τόποι δεν υπάγονται στους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων του schooling.gr.

 

Σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου

 

To schooling.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε όπως διαβάζετε τους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων σε τακτά χρονικά διαστήματα επίσκεψής σας στον παρόντα ιστότοπο.

 

Η ιστοσελίδα μας διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη διαδικασία προστασίας, ασφάλειας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει, ώστε να αποτρέπεται κάθε ανεξουσιοδότητη ή παράνομη πρόσβαση και επεξεργασία στα δεδομένα αυτά, καθώς και η τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά τους, όπως και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία ή την αρχειοθέτησή τους. Στα πλαίσια αυτά η ιστοσελίδα μας προβαίνει στη σύννομη και θεμιτή επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται, με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων. 

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR) 

 

Τα προσωπικά στοιχεία των προβαλλόμενων στην ιστοσελίδα μας δομών  (δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών σταθμών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης) αναρτήθηκαν ύστερα από τη συναίνεσή τους. Τα εν λόγω στοιχεία αξιοπιούνται και προορίζονται μόνο για τον σκοπό της προβολής, προώθησης και διαφήμισης των δομών στην ιστοσελίδα μας και δεν διανέμονται σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγκρισή τους

 

Τα ανωτέρω γίνονται, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις που προβλέπονται στο εφαρμοστέο ελληνικό δίκαιο περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης-04-2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την προστασία Δεδομένων), ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή και στη χώρα μας από τις 25 Μαΐου 2018.

 

Η ιστοσελίδα μας εγγυάται ότι ΔΕΝ θα γίνει χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση, έγκριση, συναίνεση και συγκατάθεσή σας.

 

Τα προσωπικά σας στοιχεία βρίσκονται πίσω από ασφαλή δίκτυα και είναι προσβάσιμα μόνο από περιορισμένο αριθμό ατόμων που έχουν ειδικά δικαιώματα πρόσβασης σε τέτοια συστήματα και υποχρεούνται να διατηρούν εμπιστευτικές τις πληροφορίες.

 

Επιπλέον, όλες οι ευαίσθητες / πιστωτικές πληροφορίες που παρέχετε κρυπτογραφούνται μέσω της τεχνολογίας Secure Socket Layer (SSL). Όλες οι συναλλαγές υπόκεινται σε επεξεργασία μέσω ενός παρόχου και δεν αποθηκεύονται ούτε γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας στους διακομιστές μας.

 

Φροντίζουμε δε, να προβαίνουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να διατηρούμε ασφαλή και να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα τόσο των προβαλλόμενων δομών όσο και των επικεπτών του schooling.gr, καθώς συμμορφωνόμαστε και ανταποκρινόμαστε απόλυτα στις επιταγές του νέου Γενικού Ευρωπαϊκου Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679.

 

Φωτογραφίες

 

Οι φωτογραφίες που είναι δημοσιευμένες στο προφίλ της κάθε δομής δεν επιτρέπεται να απεικονίζουν παιδιά με κανέναν τρόπο ούτε και με καλυμμένο πρόσωπο. Σε περίπτωση που κάποια δομή επιθυμεί να δημοσιοποιήσει φωτογραφίες που απεικονίζουν παιδιά με οποιονδήποτε τρόπο, δεν θα εγκρίνονται από το schooling.gr και δεν θα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα μας.

 

Χρήση των emails

 

Τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας (e-mails) λήφθηκαν και αξιοποιούνται από το schooling. gr, είτε μέσω της εγγραφής των χρηστών στο newsletter της ιστοσελίδας μας είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας, είτε έπειτα από την εγγραφή/καταχώρηση των δομών μέσω της απαιτούμενης διαδικασίας. Αυτά τα στοιχεία αξιοποιούνται και προορίζονται μόνο για τον λόγο για τον οποίο μας παρέχονται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, ήτοι τη διαρκή ενημέρωσή τους και δεν διανέμονται σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγκρισή τους.

 

Cookies

 

Με την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα schooling.gr, συλλέγονται γενικές πληροφορίες για τις ρυθμίσεις του υπολογιστή ή του κινητού από το οποίο πραγματοποιείται η επίσκεψη, τη σύνδεση και την IP διεύθυνση της συνδεόμενης συσκευής του επισκέπτη, τη χώρα και την ώρα της επίσκεψης, οι οποίες χρησιμοποιούνται για ανάλυση στατιστικών δεδομένων και βελτιστοποίηση της διαφημιστικής προβολής μας.

 

Εάν δεν επιθυμείτε τη συλλογή αυτών των στοιχείων από εμάς, μπορείτε να τροποποιήσετε αντίστοιχα τις ρυθμίσεις του διακομιστή σας ή/και του υπολογιστή/κινητού σας σχετικά με τα cookies.

 

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του εκάστοτε επισκέπτη της ιστοσελίδας μας, κάθε φορά που την επισκέπτεται, χωρίς όμως να παρεμβαίνουν/τροποποιούν/επεξεργάζονται/συλλέγουν αρχεία του υπολογιστή/κινητού του. Η χρήση τους είναι μόνο για στατιστικούς λόγους επισκεψιμότητας και διαφήμισης.

 

Το schooling.gr χρησιμοποιεί cookies Google Analytics και όλα τα στοιχεία είναι ανώνυμα.

 

Επικοινωνία με το schooling.gr

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το schooling.gr με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email [email protected]