Οδηγός για τα προνήπια του 2015

Τα υποχρεωτικά προνήπια  ισχύουν σε 287 δήμους συνολικά για την σχολική χρονιά 2019-2020. 184 δήμοι ξεκίνησαν ήδη από το έτος 2018-2019 και στην πορεία προστίθενται και άλλοι 103 δήμοι από το έτος 2019-2020.

Οι μητέρες που έχουν παιδιά γεννημένα το 2015 και πρόκειται να πάνε σε κάποια δομή το σχολικό έτος 2019-2020 ρωτούν.
 

Σημασία έχει το πού μένω ή το πού ψηφίζω;

Αυτό που έχει σημασία είναι η διεύθυνση κατοικίας και κατά συνέπεια ο δήμος στον οποίο ανήκει αυτή. Όχι ο δήμος στον οποίο ψηφίζετε. 

Αν κατοικώ σε δήμο που εντάσσεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση και στη δίχρονη φοίτηση στο νηπιαγωγείο...

Σε τι δομή πρέπει να πάει το παιδί μου;
Θα πρέπει το 4χρονο παιδί σας να πάει υποχρεωτικά στα προνήπια. Μπορείτε να επιλέξετε είτε ιδιωτικό είτε δημόσιο νηπιαγωγείο.

 
Αν επιλέξω ιδιωτικό νηπιαγωγείο, σε ποιους δήμους πρέπει να ανήκει;
Το ιδιωτικό νηπιαγωγείο που θα επιλέξετε μπορεί να ανήκει σε οποιονδήποτε δήμο, είτε εντάσσεται είτε όχι στην υποχρεωτική εκπαίδευση και στη δίχρονη φοίτηση στο νηπιαγωγείο.

Σε ποιο δημόσιο νηπιαγωγείο μπορώ να πάω το παιδί μου;
Μπορείτε να γράψετε το παιδί σας στο νηπιαγωγείο του δήμου στον οποίο ανήκετε με βάση τη διεύθυνση κατοικίας σας.
 
Στην περίπτωση που οι θέσεις στο δημόσιο νηπιαγωγείο της περιοχής μου δεν επαρκούν, η επιλογή γίνεται με κλήρωση;
Όχι. Από τη στιγμή που ανήκετε σε δήμο που εντάσσεται στην  υποχρεωτική εκπαίδευση και διετή φοίτηση στο νηπιαγωγείο, σε περίπτωση που οι θέσεις δεν επαρκούν, θα σας μεταφέρουν στο πλησιέστερο γειτονικό δημόσιο νηπιαγωγείο της περιοχής σας. Το παιδί σας δεν θα μείνει απ'έξω.
 
Μπορώ να κάνω αίτηση για voucher για το έτος 2019-2020;
Η υποχρεωτική εκπαίδευση δεν χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με την πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ για τις αιτήσεις του σχολικού έτους 2019-2020, οι μητέρες που κατοικούν σε δήμο που τα προνήπια είναι υπορεωτικά δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για Voucher (παρ. 2.2, προϋποθέσεις συμμετοχής). Επομένως, βάση της διεύθυνσης κατοικίας σας και τη διασταύρωση των πληροφοριών από το taxis, δεν θα σας επιτρέψει το σύστημα να προχωρήσετε στην αίτηση, από τη στιγμή που κατοικείτε σε δήμο που εντάσσεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση και διετή φοίτηση στο νηπιαγωγείο. 
 
 
Αν κατοικώ σε δήμο που ΔΕΝ εντάσσεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση και στη δίχρονη φοίτηση στο νηπιαγωγείο…


Σε τι δομή πρέπει να πάει το παιδί μου;

Το 4χρονο παιδί σας μπορεί να πάει είτε σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό είτε σε δημοτικό παιδικό σταθμό είτε σε δημόσιο νηπιαγωγείο.
 
Αν επιλέξω δημοτικό παιδικό σταθμό, πού πρέπει να πάω;
Ο δημοτικός παιδικός σταθμός που θα επιλέξετε πρέπει να ανήκει ή στο δικό σας δήμο (ο οποίος ΔΕΝ εντάσσεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση) ή σε κάποιον άλλο δήμο που επίσης ΔΕΝ εντάσσεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση (εφόσον εξυπηρετεί δημότες άλλων δήμων).
 

Αν επιλέξω δημόσιο νηπιαγωγείο, που μπορώ να πάω το παιδί μου;
Μπορείτε να γράψετε το παιδί σας στο νηπιαγωγείο του δήμου στον οποίο ανήκετε με βάση τη διεύθυνση κατοικίας σας.

 

Στην περίπτωση που οι θέσεις στο δημόσιο νηπιαγωγείο της περιοχής μου δεν επαρκούν, η επιλογή γίνεται με κλήρωση;
Από τη στιγμή που ο δήμος στον οποίο ανήκετε ΔΕΝ εντάσσεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση, προτεραιότητα στην κάλυψη θέσεων έχουν τα νήπια (που είναι υποχρεωτικά). Όσες θέσεις, δεν καλυφθούν από αυτά, τότε μετά από κλήρωση καλύπτονται από τα προνήπια (που ακόμη δεν είναι υποχρεωτικά). Επομένως, μπορεί να μην μπορέσει να δεχτεί το παιδί σας λόγω έλλειψης θέσεων.

 

Αν επιλέξω ιδιωτικό παιδικό σταθμό, πρέπει να είναι απαραίτητα στο δικό μου δήμο;
Ο ιδιωτικός παιδικός σταθμός που θα επιλέξετε πρέπει να ανήκει ή στο δικό σας δήμο (ο οποίος ΔΕΝ εντάσσεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση) ή σε κάποιον άλλο δήμο που επίσης ΔΕΝ εντάσσεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

 

Αν πάω σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό που ανήκει σε δήμο ενταγμένο στην υποχρεωτική εκπαίδευση, θα δεχτεί το παιδί μου;
Όχι. Ο ιδιωτικός παιδικός σταθμός που ανήκει σε δήμο ενταγμένο στην υποχρεωτική εκπαίδευση και διετή φοίτηση στο νηπιαγωγείο, ΔΕΝ μπορεί να σχηματίσει τμήμα για τα παιδιά που είναι γεννημένα το έτος 2015.

 

Πότε μπορεί να δεχτεί το παιδί μου ένας ιδιωτικός παιδικός σταθμός που εντάσσεται σε δήμο υποχρεωτικής εκπαίδευσης;
ΜΟΝΟ αν λειτουργεί ΚΑΙ ως νηπιαγωγείο, τότε μπορεί να εντάξει το παιδί σας στο τμήμα του νηπιαγωγείου στα προνήπια. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώσετε τα δίδακτρα που έχει ορίσει το συγκεκριμένο σχολείο. Δεν ισχύει το voucher στην υποχρεωτική εκπαίδευση. 
 

Μπορώ να κάνω αίτηση για voucher;

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, από τη στιγμή που κατοικείτε σε δήμο που ΔΕΝ εντάσσεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση και διετή φοίτηση στο νηπιαγωγείο, μπορείτε να κάνετε αίτηση για voucherΌμως, μπορείτε να το αξιοποιήσετε μόνο στην περίπτωση που επιλέξετε είτε ιδιωτικό είτε δημοτικό παιδικό σταθμό που ανήκουν σε δήμο που ΔΕΝ εντάσσεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Διαφορετικά, αν επιθυμείτε να πάτε το παιδί σας σε δημόσιο νηπιαγωγείο, δεν μπορείτε να κάνετε χρήση του voucher.

Διάβασε περισσότερα:
 
 


Πως μπορώ να ξέρω αν ο δήμος μου εντάσσεται στα υποχρεωτικά προνήπια;
Ήδη από τη σχολική χρονιά 2018-2019 έχουν ενταχθεί στην υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση 184 δήμοι. Σε αυτούς προστίθενται και άλλοι 103 δήμοι που θα εφαρμόσουν το νόμο από τη σχολική χρονιά 2019-2020. 

Δες ποιοι είναι συνολικά οι 287 δήμοι στους οποίους θα εφαρμόζεται η υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση το έτος 2019-2020 και ποιοι είναι οι 40 δήμοι που θα προστεθούν τελευταίοι από το σχολικό έτος 2020-2021.