Αιτήσεις ΕΣΠΑ (2019-2020) για παιδικό σταθμό & ΚΔΑΠ ποια η διαδικασία;

  7/6/2019  |    ΕΣΠΑ , Δημοφιλή άρθρα

 

Ποιά είναι η διαδικασία για τις αιτήσεις ΕΣΠΑ για παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ και τι καλύπτει το voucher; Ποιά είναι τα απαραίτητα κριτήρια; 
 

Ελπίζω η λίστα μου να βοηθήσει:

 1. να βγάλω φωτοτυπία την ταυτότητα 
 2. να πάρω πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. να εκτυπώσω τα στοιχεία ΑΜΚΑ από την ιστοσελίδα www.amka.gr
 4. να κάνω τη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2018 
 5. να μπω στο www.eetaa.gr να κάνω ηλεκτρονική αίτηση. Πρέπει να
  συμπληρώσω φυσικά το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α το δικό 
  μου και του παιδιού μου.
 6. να τυπώσω την αίτηση και να την υπογράψω
 7. αν εργάζομαι ως τότε... (το ελπίζω!) να ζητήσω βεβαίωση εργοδότη
  και αντίγραφο σύμβασης ή αναγγελία πρόσληψης ή αντίγραφο
  του πίνακα προσωπικού
 8. αν είμαι άνεργη... να πάρω βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
 


Όλα αυτά τα δικαιολογητικά να τα στείλω σε φάκελο ταχυδρομικά  ή με courier στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
σε έναν σφραγισμένο φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη.

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΤΟΥΣ 2019-2020
.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 8/6/2019 έως 28/6/2019 και ώρα 24:00.

 

Πού θα στείλεις τα δικαιολογητικά;


Αν είσαι από την περιφέρεια:

 • ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, θα στείλεις τα δικαιολογητικά στα ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436, Αθήνα 
 • Κεντρικής Μακεδονίας, θα στείλεις τα δικαιολογητικά στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τσιμισκή 27, Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκη
 • ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  θα στείλεις τα δικαιολογητικά στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αλ. Παπαναστασίου 33, ΤΚ 41222 Λάρισα

 

ΠροσοχήΔεν δικαιούνται να κάνουν αίτηση για Voucher οι μητέρες που είναι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και  β’  βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.  

Οι μητέρες που κατοικούν σε δήμο που τα προνήπια είναι υποχρεωτικά δεν μπορούν να κάνουν αίτηση για τα παιδιά που είναι γεννημένα το 2015. 


Η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα βγει στις 12/07/2019.

Οι ενστάσεις θα μπορούν να γίνουν από 13/07/2019 και μετά την παράταση που δόθηκε για πρώτη φορά θα λήξουν την Παρασκευή 19/07/2019 και ώρα 24:00. Τα οριστικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν την Τρίτη στις 23/07/2019. Αν τελικά πάρω το voucher, πρέπει:
 

1.να πάρω το voucher και να πάω ως τις 02/09/2019 στον παιδικό σταθμό η το ΚΔΑΠ που έχω αποφασίσει να κάνω εγγραφή.
 

2. να μην ξεχάσω να ενεργοποιήσω το voucher συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά σε εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  το ερωτηματολόγιο εισόδου, αλλιώς ακυρώνεται το voucher! 
 


Επίσης