Διδασκαλία αγγλικών στο νηπιαγωγείο: Ο απόλυτος οδηγός

Διδασκαλία αγγλικών στο νηπιαγωγείο

Πλέον από το σχολικό έτος 2021-2022 στο πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα των Νηπιαγωγείων της χώρας έχει ενταχθεί και η διδασκαλία των αγγλικών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, βιωματικού χαρακτήρα. Είναι ένα θέμα που έχει προβληματίσει λιγότερο ή περισσότερο κάποιους νηπιαγωγούς, εκπαιδευτικούς, αλλά και γονείς.
 

Και αυτό, γιατί προκύπτουν κάποια ερωτήματα και κάποιες δυσκολίες ως προς τη διαδικασία.
 

Διδασκαλία αγγλικών στο νηπιαγωγείο : Ο απόλυτος οδηγός
 

 

Ποιος θα κάνει το μάθημα των αγγλικών στο νηπιαγωγείο;

 

Πλέον, κάθε νηπιαγωγείο χρειάζεται έναν εκπαιδευτικό αγγλικής γλώσσας ΠΕ06 για δύο διδακτικές ώρες την εβδομάδα σε κάθε τμήμα του νηπιαγωγείου.
 

Η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει προβληματίσει τους εκπαιδευτικούς της Αγγλικής Φιλολογίας, γιατί μέχρι τώρα καλούνταν να διδάξουν σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας.
 

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των αγγλικών υπάρχει συνεργασία μεταξύ του εκπαιδευτικού της αγγλικής γλώσσας και της νηπιαγωγού του τμήματος, που είναι παρούσα στην τάξη λαμβάνοντας ενεργό μέρος στη μαθησιακή διαδικασία, με βάση τις ανάγκες και την οργάνωση των δραστηριοτήτων, όπως συναποφασίζονται από τους δύο εκπαιδευτικούς.
 

Πότε γίνεται το μάθημα αγγλικών; 

 

Το μάθημα των αγγλικών γίνεται δύο φορές την εβδομάδα από μία ώρα σε κάθε τμήμα του νηπιαγωγείου και πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του υποχρεωτικού προγράμματος των νηπιαγωγείων, όχι στο προαιρετικό ολοήμερο.
 

Ποιος είναι ο σκοπός της διδασκαλίας αγγλικών στο νηπιαγωγείο;
 

Η εκμάθηση αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο έχει σκοπό να βοηθήσει:
 

 • Στην ενίσχυση της πολυγλωσσικότητας
   
 • Στη διαπολιτισμική επικοινωνία
   
 • Στη διαμόρφωση ταυτότητας ενεργού πολίτη στη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία
   


Ποια είναι τα οφέλη για τα παιδιά του νηπιαγωγείου
 

Τα οφέλη της εκμάθησης αγγλικών για παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών είναι πολλά: καλύτερες δεξιότητες μνήμης, πλουσιότερο λεξιλόγιο, μεγαλύτερη ευελιξία σκέψης, καλύτερες δεξιότητες κριτικής σκέψης και πολλά άλλα. Τα παιδιά στην προσχολική ηλικία μπορούν να χειριστούν δύο γλώσσες φυσικά και αβίαστα με τους κατάλληλους πόρους και αυτό μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη συνολική ανάπτυξη του παιδιού.
 

Αυτά τα γνωστικά πλεονεκτήματα μπορούν να συμβάλουν στη μελλοντική ακαδημαϊκή επιτυχία ενός παιδιού. Η εκμάθηση μιας νέας γλώσσας όπως τα αγγλικά σε νεαρή ηλικία μπορεί να αποδειχθεί ωφέλιμη μακροπρόθεσμα σε διάφορες πτυχές της ζωής ενός παιδιού.

 

Με ποιον τρόπο προσεγγίζεται η αγγλική γλώσσα;
 

Προκύπτουν κάποια ερωτήματα και προβληματισμοί για το πώς θα γίνει η διδασκαλία αγγλικών στο νηπιαγωγείο και από την άποψη της διαχείρισης της ύλης, αλλά και από την άποψη της διαχείρισης μίας τάξης νηπιαγωγείου με παιδιά ηλικίας 4-6 ετών.
 

Το μάθημα πρέπει να βασίζεται στη διερευνητική και διαθεματική προσέγγιση και τον παιγνιώδη χαρακτήρα. Εστιάζει στον επικοινωνιακό χαρακτήρα της γλώσσας, στην ανάγκη διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης και πραγματοποιείται μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων με διαθεματικό χαρακτήρα.
 

Πώς θα ξέρεις αν έχεις επιλέξει τον πιο κατάλληλο τρόπο διδασκαλίας αγγλικών για τα νήπια;
 

Κάθε χρόνο, τα παιδιά αναπτύσσουν διαφορετικές δεξιότητες που μπορούν να γίνουν πράξη μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες και ασκήσεις. Για να επιλέξετε τις καλύτερες επιλογές για τα νήπια, είναι ιδανικό να γνωρίζετε τα ορόσημα εκμάθησης Αγγλικών που μπορεί να επιτύχει το παιδί σας σε ηλικία 4, 5 και 6 ετών.
 

Ορόσημα εκμάθησης αγγλικών για παιδιά 4 ετών
 

Από αυτή την ηλικία και μετά, η ομιλία του παιδιού βελτιώνεται κατά πολύ. Ένα παιδί 4 ετών πιθανότατα θα αρχίσει να χρησιμοποιεί πιο σύνθετες προτάσεις και γραμματικές δομές -όχι εντελώς σωστά, αλλά αυτό είναι μέρος της διαδικασίας- και θα είναι επίσης καλύτερο στο να αναγνωρίζει αντικείμενα τόσο στα Αγγλικά όσο και στη μητρική του γλώσσα. Επίσης, σε αυτό το στάδιο το παιδί πιθανότατα:
 

 • Αρχίζει να απολαμβάνει περισσότερο τη χρήση βιβλίων στα Αγγλικά, καθώς εισέρχονται στη φάση προ-ανάγνωσης.
   
 • Αναγνωρίζει περισσότερους ήχους και γράμματα στα Αγγλικά. Θα μπορεί να αναγνωρίζει ρίμες ενώ θα τραγουδά τραγούδια στα αγγλικά.
   
 • Διαφοροποιεί τη μητρική του γλώσσα από την αγγλική ενώ μιλά.
   
 • Βελτιώνει το λεξιλόγιό τους προσθέτοντας νέες λέξεις για μια ποικιλία αντικειμένων και αρχίζει να μιλάει για τη χρήση τους.
   
 • Δημιουργεί μουντζούρες που μοιάζουν με γράμματα.
   
 • Μπορεί να κάνει απλές ερωτήσεις στα αγγλικά, ειδικά αυτές που αναφέρονται στις καθημερινές του δραστηριότητες.
   
 • Κατανοεί τις ποσότητες και την έννοια κάποιων απλών λέξεων, όπως «δίπλα», «πίσω» ή «ανάμεσα».
   
 • Κάνει απλές ερωτήσεις ναι ή όχι στα αγγλικά χρησιμοποιώντας το ρήμα «είναι».
   

Ορόσημα εκμάθησης αγγλικών για παιδιά 5 ετών
 

Για ένα παιδί, η διαφορά μεταξύ 4 ετών και 5 ετών είναι τεράστια. Αυτό ισχύει και για τα ορόσημα που μπορεί να πετύχει ένα παιδί στην ηλικία των 5 ετών. Μέχρι αυτή τη στιγμή το παιδί πιθανότατα θα είναι σε θέση:
 

 • Να χρησιμοποιήσει πιο περιγραφική γλώσσα για να κάνει ερωτήσεις, για να μεταφέρει πληροφορίες ή για να δώσει πιο λεπτομερείς απαντήσεις σε ερωτήσεις ή καλύτερες εξηγήσεις.
   
 • Να αναγνωρίσει τους αρχικούς ήχους των λέξεων στα αγγλικά και να μετρήσει τις συλλαβές με απλές λέξεις. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο για την ορθογραφία και οι δύο αυτές είναι σημαντικές δεξιότητες προ-ανάγνωσης.
   
 • Να κατανοήσει τη χρήση των αντωνυμιών και να τις χρησιμοποιήσει πιο αποτελεσματικά.
   
 • Να μάθει πώς να σχηματίζει τον πληθυντικό των ουσιαστικών και να τον χρησιμοποιεί συχνά.
   
 • Ξεκινά να μαθαίνει τους χρόνους στα ρήματα χρησιμοποιώντας τις  ανάλογες καταλήξεις, παρόλο που μπορεί να το χρησιμοποιεί λανθασμένα μερικές φορές.
   
 • Χρησιμοποιεί τα άρθρα
   
 • Χρησιμοποιεί τις κτητικές αντωνυμίες
   
 • Κατανοεί διάφορες σχέσεις μεταξύ αντικειμένων και τις δείχνει χρησιμοποιώντας λέξεις όπως πρώτο, τελευταίο, δεξιά, αριστερά, πάνω ή κάτω.
   
 • Χρησιμοποιεί  τις προθέσεις στα αγγλικά με μεγαλύτερη ακρίβεια καθώς τις καταλαβαίνει καλύτερα.
   

Ορόσημα εκμάθησης αγγλικών για παιδιά 6 ετών
 

Όταν ένα παιδί είναι 6 ετών, οι επικοινωνιακές του δεξιότητες είναι αρκετά καλές. Σε αυτό το στάδιο, το παιδί σας πιθανότατα θα χρησιμοποιεί και τα Αγγλικά και τη μητρική του γλώσσα πιο αποτελεσματικά, έχοντας τη δυνατότητα να δώσει απόψεις και ακόμη και να συζητήσει ιδέες. Επίσης, μέχρι αυτή τη στιγμή το παιδί σας πιθανότατα:

 • Αναγνωρίζει εύκολα λέξεις που ομοιοκαταληκτούν.
   
 • Προσδιορίζει τους τελευταίους ήχους των λέξεων στα αγγλικά.
   
 • Χρησιμοποιεί τον παρελθόντα χρόνο, αλλά αυτή τη φορά σε ανώμαλα ρήματα.
   
 • Αναγνωρίζει μερικές αγγλικές λέξεις με το που τις βλέπει, αφού οι δεξιότητές του στην ανάγνωση είναι πιο προχωρημένες.
   
 • Ξεκινά να μαθαίνει τους τακτικούς αριθμούς στα αγγλικά.
   
 • Ρωτάει να μάθει τη σημασία των λέξεων που δεν γνωρίζει ή δεν αναγνωρίζει πλήρως.
   
 • Αναγνωρίζει τα βοηθητικά ρήματα όπως "έχω", "κάνω" ή "είμαι"
   
 • Ξεχωρίζει το τρίτο πρόσωπο στα Αγγλικά όταν μιλάει στο Present Simple.
   
 • Χρησιμοποιεί επίθετα στα αγγλικά πιο αποτελεσματικά για να περιγράψει αντικείμενα ή καταστάσεις
   
 • Κατανοεί έννοιες που σχετίζονται με το χρόνο όπως χθες, σήμερα, αύριο ή την προηγούμενη εβδομάδα.
   
 • Είναι καλύτερο στην ορθογραφία απλών λέξεων
 •  

 

Χρειάζεται κάποια επιμόρφωση από τους εκπαιδευτικούς;
 

Προβλέπεται υποχρεωτική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06) για την εισαγωγή της ξένης γλώσσας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας καθώς και των εκπαιδευτικών νηπιαγωγών ΠΕ60 για το πλαίσιο στο οποίο θα εφαρμοστεί η διδασκαλία των αγγλικών στο νηπιαγωγείο.
 

Είναι απαραίτητη:

 

- η υποστήριξη της μάθησης μέσω κατάλληλα διαμορφωμένου εκπαιδευτικού υλικού για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα
 

 - η συνεργασία των εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας με τους/τις Νηπιαγωγούς για τη δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού κλίματος, η οποία θα έχει ως αφετηρία την οργάνωση και τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου στο Νηπιαγωγείο, με έμφαση στην αξιοποίηση των αναγκών, των κλίσεων και των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων των νηπίων.
 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών έχει ως στόχο:
 

α. να κατανοήσουν τις εκπαιδευτικές παραμέτρους και τη σημασία της εισαγωγής των Αγγλικών στο Νηπιαγωγείο
 

β. να αντιληφθούν τα βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας και της λειτουργίας του Νηπιαγωγείου ως βάση για την ανάπτυξη ενός συνεργατικού πλαισίου για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δημιουργικών δραστηριοτήτων στα αγγλικά
 

 γ. να αναπτύξουν κατάλληλη μεθοδολογία που συνδέει τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των παιδιών αυτής της ηλικίας με τις διαδικασίες μάθησης στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος του Νηπιαγωγείου και τη μεθοδολογία της εκμάθησης των Αγγλικών για τα μικρά παιδιά
 

δ. να καλλιεργήσουν συνεργατική κουλτούρα για τον σχεδιασμό και υλοποίηση δραστηριοτήτων που υιοθετούν τις αρχές της διαφοροποιημένης και ενταξιακής εκπαίδευσης, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση θετικής στάσης απέναντι στην πολυγλωσσία και τη διαπολιτισμική προσέγγιση από όλους τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία (παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί, κ.τ.λ.) και αξιοποιώντας ψηφιακά και άλλα εργαλεία για τη μεταξύ τους συνεργασία.

 

Οι εκπαιδευτικοί αγγλικής γλώσσας ΠΕ06 που τοποθετούνται στο Νηπιαγωγείο παρακολουθούν το πρόγραμμα της τάξης κατά τις διδακτικές ώρες που έχουν αναλάβει, με σκοπό την απαιτούμενη σταδιακή εξοικείωση των παιδιών μαζί τους αλλά και την εξοικείωση των εκπαιδευτικών Αγγλικής με τα παιδιά, τους/τις Νηπιαγωγούς και το προσωπικό του σχολείου, καθώς και με τον χώρο και το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου.
 

Οι εκπαιδευτικοί νηπιαγωγοί ΠΕ60 ενημερώνουν τους γονείς/κηδεμόνες σχετικά και προετοιμάζουν τα παιδιά βάσει του πλαισίου εφαρμογής και των σχετικών οδηγιών. Σε κάθε περίπτωση, επιδιώκεται η ανάπτυξη θετικού κλίματος συνεργασίας μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών (ΠΕ60 και ΠΕ06), η οποία υποστηρίζεται από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας».
 

Πώς μπορείτε να κάνετε μία τάξη νηπίων να προσέξουν στο μάθημα των αγγλικών;
 

Αρχικά, ένας δάσκαλος Αγγλικών που δεν έχει εξοικειωθεί με τη διδασκαλία σε τόσο μικρές ηλικίες, θα πρέπει να βρει μία ισορροπία στη σχέση του με τα νήπια. Θα πρέπει να οπλιστεί με υπομονή, αλλά όχι με αυστηρότητα. Το μόνο που δε θέλουμε είναι να φοβηθούν τα παιδιά και να «πάρουν στραβά» τα αγγλικά και να μη θέλουν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της τάξης.
 

Οι μαθητές του νηπιαγωγείου έχουν ανάγκες που είναι τελείως διαφορετικές από τους μαθητές που είναι μόλις λίγα χρόνια μεγαλύτεροι. Θέματα που φαίνονται δευτερεύοντα στους μαθητές του δημοτικού, για έναν μαθητή του νηπιαγωγείου μπορεί να είναι ύψιστης σημασίας.
 

Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να ακούτε πάντα τους μαθητές του νηπιαγωγείου όταν είναι αναστατωμένοι για να κερδίσετε την εμπιστοσύνη τους. Πρέπει επίσης να σχεδιάσετε τα μαθήματά σας λίγο διαφορετικά για να μπορούν να παρακολουθούν και να διασκεδάζουν.
 

Δείτε πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό.
 

1. Αναπτύξτε μια ρουτίνα και επιμείνετε σε αυτήν: Ο καλύτερος τρόπος για να ελέγξετε το μάθημά σας στα αγγλικά στο νηπιαγωγείο είναι να δημιουργήσετε μια ρουτίνα και να την τηρήσετε. Η δομή και οι ρουτίνες τείνουν να λειτουργούν καλά με τα μικρά παιδιά νηπιαγωγείου. Έτσι, μαθαίνουν και ξέρουν πάντα τι να περιμένουν, καθώς και τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας.
 

2. Παιχνιδιάρικο μάθημα: Ο καλύτερος τρόπος για να βρείτε την ισορροπία ανάμεσα στο να είστε ο διασκεδαστικός δάσκαλος και ο δάσκαλος που ακούν οι μαθητές του νηπιαγωγείου είναι να δημιουργήσετε διασκεδαστικά μικρά παιχνίδια που τραβούν την προσοχή των μαθητών σας (ενώ τους κάνουν επίσης να συμμετέχουν στα αγγλικά).

3.Αλληλεπίδραση: Ένας τρόπος για να τραβήξετε την προσοχή των νηπίων είναι να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες φράσεις στα αγγλικά, όταν θέλετε να πείτε κάτι σημαντικό. Όσο περισσότερο τα εξασκείτε με την τάξη, τόσο πιο πιθανό είναι οι μαθητές σας να σταματήσουν να μιλάνε και να προσέχουν. Για παράδειγμα:

-Χτυπήστε παλαμάκια και πείτε “Eyes on me!” Ζητήστε από τους μαθητές σας να απαντήσουν δείχνοντάς σας και λέγοντας “Eyes on you!”
 

-“Who is ready?” Σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια του μαθήματος, όποτε ρωτάτε “Who is ready?” οι μαθητές σας πρέπει να κάθονται και να απαντούν “I am ready!”.
 

4. Επιβράβευση: Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να παρακινήσετε τους μαθητές του νηπιαγωγείου να συμμετέχουν είναι να τους δίνετε ανταμοιβές. Κάθε φορά που οι μαθητές σας προσέχουν  στην τάξη, επιβραβεύστε τους με ένα αυτοκόλλητο. Για παράδειγμα ένα νήπιο θα πρέπει να ξέρει ότι θα επιβραβευθεί όταν:
 

-σηκώσει το χέρι του και προσπαθήσει να συμμετάσχει στις δραστηριότητες

-δεν του κάνει συνέχεια παρατήρηση για ησυχία η δασκάλα

-δεν τσακώνεται με τα άλλα παιδιά κατά τη διάρκεια του μαθήματος
 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κάποιον πίνακα επιβράβευσης για αυτό το σκοπό.
 

Ιδέες για τη διδασκαλία των αγγλικών στο νηπιαγωγείο
 

Τα νήπια 4-6 ετών δεν μπορούν να κάθονται ήσυχα στα τραπεζάκια τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, επομένως πρέπει πραγματικά να κυκλοφορούν και να διασκεδάζουν για να αξιοποιήσουν στο έπακρο την εμπειρία εκμάθησης των αγγλικών.

Παρακάτω είναι μερικές ιδέες για δραστηριότητες που μπορείτε να προσθέσετε στα μαθήματά σας.
 

Υλικό για εκμάθηση αγγλικών
 

Υπάρχουν πολλά βιβλία αγγλικών για νήπια που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όχι μόνο για να τους διδάξετε τα γράμματα και τις λέξεις, αλλά και για να εξοικειωθούν με την προφορά και το λεξιλόγιο της αγγλικής γλώσσας. Φυσικά αυτό στην αρχή γίνεται με πολύ βασικές λέξεις που χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα των παιδιών. Με τη βοήθεια των εικόνων, τα παιδιά θα είναι σε θέση να συνδέσουν τη λέξη με τα αγγλικά και έτσι να τη μάθουν πολύ πιο γρήγορα.
 

Διαβάστε παραμύθια στα αγγλικά
 

Στα μικρά παιδιά αρέσουν πολύ τα παραμύθια. Διαβάζοντάς τους παραμύθια στα αγγλικά, μπορούν σιγά σιγά να εξοικειωθούν και με την προφορά των λέξεων και μέσα από την επανάληψη και τις ερωτήσεις να μάθουν λεξούλες.
 

Επίσης, τα παιδικά ποιήματα και τραγούδια είναι υπέροχα και πολύ διασκεδαστικά για τα νήπια.  Είναι επίσης διασκεδαστικά επειδή βοηθούν τους μαθητές να εξασκηθούν σε απλές αγγλικές φράσεις, ζώα και ημέρες της εβδομάδας, με τρόπο που ενθουσιάζει τους μαθητές.
 

Σπασμένο τηλέφωνο
 

Οι μαθητές κάθονται στη σειρά. Ψιθυρίστε μια φράση στο αυτί του τελευταίου μαθητή. Αυτός ο μαθητής στη συνέχεια θα ψιθυρίσει αυτή τη φράση στο αυτί του επόμενου μαθητή και θα ψιθυρίσει στον επόμενο μαθητή και ούτω καθεξής. Μόλις η πρόταση φτάσει στο τελευταίο άτομο, θα πουν την πρόταση φωναχτά και, στη συνέχεια, η τάξη θα ελέγξει αν η πρόταση παρέμεινε σωστή όλη την ώρα.
 

Αυτή είναι μια εξαιρετική δραστηριότητα για να εξασκηθούν στην προφορά και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη εάν χρησιμοποιείτε κάθε φορά μία συγκεκριμένη λέξη ή φράση που πρέπει να μάθουν στο συγκεκριμένο μάθημα.


Εκπαιδευτικά παιχνίδια και κάρτες (flashcards) στα αγγλικά
 

Χρησιμοποιήστε εκπαιδευτικά παιχνίδια στα αγγλικά που είναι κατάλληλα για την εξοικείωση των νηπίων με την ξένη γλώσσα και ειδικά εκπαιδευτικές κάρτες που είναι ιδιαίτερα εύχρηστες.

Τοποθετήστε τρεις ή τέσσερις κάρτες στον πίνακα, με όλες εκτός από μία να είναι η σωστή κάρτα για να διαλέξετε. Σε ζευγάρια των δύο, ζητήστε από τους μαθητές να έρθουν στον πίνακα και να πουν τη λέξη ή την έκφραση του λεξιλογίου. Στη συνέχεια, οι δύο μαθητές δείχνουν τις κάρτες στον πίνακα και ο πρώτος μαθητής που θα επιλέξει το σωστό φύλλο κερδίζει.

Καυτή πατάτα
 

Η καυτή πατάτα είναι μια άλλη ενεργητική δραστηριότητα που λειτουργεί πολύ καλά με τους μαθητές του νηπιαγωγείου. Απλώς ορίστε ένα αντικείμενο όπως γόμα, μπάλα ή οτιδήποτε είναι ελαφρύ και εύκολο στη χρήση ως ζεστή πατάτα σας.

Ενώ παίζετε μουσική, οι μαθητές δίνουν την πατάτα στο επόμενο άτομο και ο μαθητής που κρατά την πατάτα όταν σταματήσει η μουσική αναμένεται να μιλήσει.
 

Το καλό με αυτή τη δραστηριότητα είναι ότι μπορείτε να την τροποποιήσετε για να καλύψετε μια σειρά από θέματα αγγλικών που σχετίζονται με το νηπιαγωγείο. Για παράδειγμα, ο μαθητής που κρατά την καυτή πατάτα μπορεί…

-να πει το όνομά του στα αγγλικά

-να ζητήσει από ένα παιδί να πει το όνομά του

-να απαντήσει σε μία ερώτηση που θα του κάνετε. Για παράδειγμα να πει στα αγγλικά ποιο είναι το αγαπημένο του ζώο ή φαγητό
 

Όπως μπορείτε να δείτε, η διδασκαλία των αγγλικών στα νηπιαγωγεία δεν είναι δύσκολη. Απλά πρέπει να είστε υπομονετικοί και πρόθυμοι να διασκεδάσετε με τους μαθητές σας. Εάν θέλετε να διδάξετε ένα μάθημα στο νηπιαγωγείο σαν επαγγελματίας, πρέπει απλώς να είστε δίκαιοι και συνεπείς, ενεργητικοί και να σχεδιάζετε δραστηριότητες που θα τους κάνουν να κινούνται και να συμμετέχουν στα αγγλικά.

Κάνοντας αυτό, θα είστε ο δάσκαλος που ακούν οι μαθητές του νηπιαγωγείου, καθώς και ο διασκεδαστικός δάσκαλος που όλοι αγαπούν.