Δίχρονη προσχολική εκπαίδευση: πού αναστέλλεται και γιατί;

Αναστολή δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης

Σύμφωνα με πρόσφατη υπουργική απόφαση η προσχολική εκπαίδευση έγινε υποχρεωτική για όλους τους δήμους της χώρας από το έτος 2020-2021 και μετά. Όμως, τελικά αποφασίστηκε 5 δήμοι να εξαιρεθούν και πάλι για ένα έτος.

Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση: Που αναστέλλεται και γιατί;

Ρύθμιση για την υποχρεωτική Προσχολική Εκπαίδευση περιλαμβάνεται σε τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που κατατέθηκε στη Βουλή.

Με την ρύθμιση αναστέλλεται για ένα έτος η έναρξη εφαρμογής της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για τους Δήμους:

 

 • Αθηναίων
   
 • Ζωγράφου
   
 • Καλλιθέας
   
 • Νέας Σμύρνης Αττικής και 
   
 • Νεάπολης Συκεών Θεσσαλονίκης


λόγω αντικειμενικών δυσκολιών που έχουν ανακύψει.

Δυσκολίες που έχουν να κάνουν, σύμφωνα με την Αιτιολογική Εκθεση, ως συνέπεια των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοίου C0VΙD-15 και συγκεκριμένα της ανυπαίτιας καθυστέρησης προς εξασφάλιση των απαιτούμενων αιθουσών που αφορούν δυνατότητα εφαρμογής της υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης.

Η συγκεκριμένη παράταση προκρίνεται κατά παρέκκλιση της οριζόμενης σταδιακής προθεσμίας στην παρ. 4 του άρθρου 3 ν. 1566/1985

H τροπολογία

Αρθρο 1

Ρύθμιση θεμάτων δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης

Η παρ. 4 του άρθρου 3 τον ν. 1566/1985 (Α 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η φοίτηση όσων νηπίων την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών είναι υποχρεωτική σε όλη τη χωρά.

Για τα νήπια που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών, σύμφωνα με την παρ. 3 γίνεται υποχρεωτική σταδιακά, από το σχολικό έτος 2018-2019 και σε κάθε περίπτωση εντός τριετίας, κατά δήμους, οι οποίοι ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και θρησκευμάτων, εφαρμοζόμενου σε κάθε περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 τον άρθρου 2 τον ν.1566/1985.

Η κοινή υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδάφιου εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη τριμερούς Επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση των ιδίων. Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται από τους οικείους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προέδρους, τους οικείους Δημάρχους και τους Προέδρους των οικείων Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως μέλη.

Όλως εξαιρετικά, αναστέλλεται μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022, η έναρξη εφαρμογής της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για τους Δήμους Αθηναίων, Ζωγράφου, Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης Αττικής και Νεάπολης Συκεών Θεσσαλονίκης, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας της παρούσας παραγράφου».

Δείτε στο αρχείο pdf την τροπολογία.

Χρήσιμα Έντυπα