Εργαστήρια Δεξιοτήτων σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια

Εργαστήρια Δεξιοτήτων σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια

Από τον Σεπτέμβριο του 2020 θα ενταχθούν πιλοτικά στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα των νηπιαγωγείων, των δημοτικών και των γυμνασίων τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, που έρχονται να αντικαταστήσουν τη Θεματική Εβδομάδα, που αφορούσε μόνο τα γυμνάσια.

Τι είναι τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων είναι μια εισαγωγή στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων, αλλά και την επαφή με γνώσεις που θα βοηθήσουν τα παιδιά να ξεδιπλώσουν τη δυναμική και τη δημιουργικότητά τους.

Ποιοι είναι οι βασικοί θεματικοί κύκλοι Εργαστηρίων
 

  • «Ζω καλύτερα – Ευ Ζην»: Αυτομέριμνα και πρόληψη, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, πρόληψη εξαρτήσεων οδική 
  • ασφάλεια, διατροφή, ψυχική υγεία.
  • «Φροντίζω το περιβάλλον»: Κλιματική αλλαγή, οικολογική συνείδηση, αειφόρος ανάπτυξη, φυσικές καταστροφές, παγκόσμια και τοπική κληρονομιά.
  • «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη»: Ανθρώπινα δικαιώματα, εθελοντισμός, αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα.
  • «Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία»: Δράσεις δημιουργικότητας και καινοτομίας, νεανική επιχειρηματικότητα, ρομποτική, STEM/STEAM, νέες τεχνολογίες, «γνωρίζω τα επαγγέλματα»


Δες βιβλία:
 


Ποιος είναι ο στόχος του Υπουργείου

Κεντρικός στόχος του Υπουργείου είναι οι μαθητές να εφοδιαστούν με δεξιότητες ζωής, ήπιες δεξιότητες και δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού (δεξιότητες του 21ου αιώνα), με την ικανότητα να σκέφτονται πιο σφαιρικά, να αξιοποιούν καλύτερα την παρεχόμενη γνώση, να αλληλεπιδρούν πιο ενεργά και δημιουργικά με τον κοινωνικό τους περίγυρο.

Ποιες δεξιότητες θα καλλιεργούνται
 

Οι δεξιότητες που θα καλλιεργούνται μέσα από τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων θα είναι οι αποκαλούμενες δεξιότητες ζωής (life skills), οι ήπιες δεξιότητες (soft skills) και οι δεξιότητες τεχνολογίας και επιστήμης. Ενδεικτικά, το υπουργείο αναφέρει: την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την επικοινωνία, την ευελιξία και προσαρμοστικότητα, την πρωτοβουλία, την οργανωτική ικανότητα, την ενσυναίσθηση και τις κοινωνικές δεξιότητες, την επίλυση προβλημάτων, καθώς επίσης και τον ψηφιακό και τεχνολογικό γραμματισμό.

Ποιοι θα διδάσκουν

Το υπουργείο αναφέρει στη γραπτή ενημέρωσή του ότι οι εκπαιδευτικοί που θα έχουν ολοκληρώσει την εκάστοτε επιμόρφωση θα είναι εκείνοι που θα διδάσκουν στα Εργαστήρια. Στο νηπιαγωγείο θα είναι οι νηπιαγωγοί. Όσον αφορά στο δημοτικό και το γυμνάσιο, το ΙΕΠ θα ορίσει προτεραιότητες στις ειδικότητες, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται κανένας εκπαιδευτικός, εφόσον επιθυμεί να συμμετάσχει.

Επιμορφωτές

Πιστοποιημένοι επιμορφωτές εξειδικευμένων φορέων, μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού εξειδικευμένα στην «εργαστηριακή-ανακαλυπτική μάθηση», τον παιδαγωγικό σχεδιασμό (curriculum design) και την επιμόρφωση ενηλίκων, καθώς και στελέχη της εκπαίδευσης θα είναι εκείνοι που θα επιμορφώσουν τους εκπαιδευτικούς που θα επιφορτιστούν την υλοποίηση των Εργαστηρίων.

Διαδικασία

Αρχικά, το ΙΕΠ απευθύνει ανοικτή πρόσκληση για την υποβολή σχετικού με τις θεματικές εκπαιδευτικού υλικού. Ήδη, από σήμερα, Τετάρτη, έχει αναρτηθεί η ανοικτή πρόσκληση και είναι διαθέσιμη η Πλατφόρμα Δεξιοτήτων για την υποβολή υλικού. Προθεσμία υποβολής είναι η 30ή Μαρτίου 2020.

Στη συνέχεια, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και το υλικό που θα υποβληθούν, θα τύχουν αξιολόγησης και επεξεργασίας από ειδική ερευνητική ομάδα του ΙΕΠ, ώστε να σχεδιαστεί πρόγραμμα σπουδών για κάθε θεματικό κύκλο/εργαστήριο, διαβαθμισμένο ηλικιακά, και να συγκροτηθεί στη συνέχεια μια ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα ανοικτών προγραμμάτων σπουδών για τις δεξιότητες του 21ου αιώνα (Πλατφόρμα 21+).

Ρόλος φορέων

Σύμφωνα με το ΥΠΑΙΘ, θα αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία φορέων, ώστε να «χτιστούν τα προγράμματα σπουδών από «κάτω προς τα πάνω», να γίνει πράξη η διαμόρφωση «ανοιχτών και δημιουργικών σχολείων».

Πηγή: in.gr

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι για θέματα που αφορούν την προσχολική εκπαίδευση και τη δημιουργική απασχόληση, κάνε εγγραφή στο newsletter μας.