Ο επαγγελματικός προσανατολισμός ξεκινάει ήδη από την προσχολική ηλικία

  3/12/2019  |    εκπαίδευση

Επαγγελματικός προσανατολισμός από την προσχολική ηλικία

Ήδη από την προσχολική ηλικία είναι καλό να φροντίσουμε, ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν κάποιες ικανότητες που θα τα βοηθήσουν αργότερα στο σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό, στη σωστή επιλογή επαγγέλματος και σε μία επιτυχημένη σταδιοδρομία. Φυσικά  αυτό δε σημαίνει ότι ένα παιδί που πηγαίνει στον παιδικό σταθμό ή το νηπιαγωγείο είναι ικανό σε αυτή την ηλικία να αποφασίσει με τι επάγγελμα θα ασχοληθεί στο μέλλον.

Απλώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα παιδί να ανακαλύψει τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του και να καλλιεργήσει έτσι την ικανότητα που θα το κάνει έτοιμο για τη σωστή επιλογή επαγγέλματος στο  μέλλον.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός ξεκινάει ήδη από την προσχολική ηλικία

Το πιο βασικό από όλα για να καλλιεργήσουν τα παιδιά την ικανότητα σταδιοδρομίας είναι να ακούν και να συζητούν. Με άλλα λόγια, δεν είναι ποτέ πολύ νωρίς για να αρχίσουμε να προετοιμάζουμε τους μαθητές μας για τον κόσμο της σταδιοδρομίας.

Η προσπάθεια αυτή πρέπει να ξεκινήσει με τη βοήθεια των παιδαγωγών ήδη από την προσχολική ηλικία.

Για να το πετύχει αυτό ένας δάσκαλος σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης θα πρέπει να κάνει τα εξής:

Οι παιδαγωγοί των νηπιαγωγείων και των παιδικών σταθμών πρέπει:
 

 • να δίνουν συνεχώς στα παιδιά ερεθίσματα για να ξεκινήσει μία συζήτηση και ευκαιρίες για να αλληλεπιδρούν προφορικά
   
 • να τα ακούν με προσοχή  και να τα κάνουν να νιώθουν άνετα όταν μιλάνε
   
 • να ενθαρρύνουν τη συζήτηση όχι μόνο στα πλαίσια του παιδικού σταθμού ή του νηπιαγωγείου με τους δασκάλους και τους συμμαθητές, αλλά ακόμα και με ενήλικες που βρίσκονται στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον.


Ένα κοινό χαρακτηριστικό επαγγελματικά επιτυχημένων ανθρώπων είναι ότι είχαν μάθει από μικρή ηλικία πώς να διατηρούν μία συζήτηση με ενήλικα άτομα.
 

 • να αναθέσουν στα παιδιά να κάνουν μία κατασκευή με θέμα το επάγγελμα που θα άρεσε στο καθένα να κάνει, όταν μεγαλώσει.


Οι δάσκαλοι του δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου θα πρέπει:
 

 • να προτρέπουν τους μαθητές να κάνουν συζητήσεις μεταξύ τους ανταλλάσσοντας απόψεις και γνώσεις σχετικά με διαφορετικά επαγγέλματα

 

 • να προτρέπουν τα παιδιά να εργάζονται σε ομαδικά projects.

 

 • να ενθαρρύνουν τα παιδιά να έχουν επαφές με τους συμμαθητές τους από το σχολείο.

 

 • να αναθέτουν στους μαθητές μία εργασία και μία έρευνα σχετικά με ένα επάγγελμα με το οποίο  πιθανόν να τους ενδιέφερε να ασχοληθούν.

 

 • να αναθέτουν εργασίες που απομακρύνουν τα παιδιά από την τάξη, ώστε να μπορούν να μιλάνε με ανθρώπους που εργάζονται εκτός του μικρού κύκλου εμπειρίας τους.

 

 • να φέρνουν  τους ειδικούς στην τάξη, ώστε να ενημερώνουν τους μαθητές για το επάγγελμα που κάνουν και έτσι οι μαθητές να μπορούν να συζητήσουν και να τους κάνουν ερωτήσεις με πιο στοχευμένο τρόπο.

 

 • να ενσωματώσουν τον κόσμο των επαγγελμάτων μέσα στην τάξη. Μπορούν να βρουν παραδείγματα με το πώς σχετίζεται η ιστορία με τα τρέχοντα επαγγέλματα. Για παράδειγμα, πώς οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μαθηματικά στην καθημερινή ζωή - και ποιοι μαθηματικοί τα έχουν καταφέρει ως μηχανικοί ή ως προγραμματιστές.


Γενικότερα, μπορούμε να καταγράφουμε σε ένα ημερολόγιο τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα που έχουν τα παιδιά σε κάθε ηλικία και έτσι ανατρέχοντας σε αυτό να καταλάβουμε ποιες είναι οι κλίσεις τους και αν έχουν κάποιο πρότυπο στο μυαλό τους.

Το κλειδί για να καλλιεργήσουμε την ετοιμότητα σταδιοδρομίας στα παιδιά είναι να τους μάθουμε να εκφράζονται, να τα ενθαρρύνουμε να μιλάνε μεταξύ τους, να ξεκινούν μία συζήτηση με άλλα παιδιά που δε βρίσκονται απαραίτητα στην τάξη τους και να κάνουν συζητήσεις με νόημα.

Σίγουρα, τα παιδιά θα μάθουν για τα επαγγέλματα με αυτόν τον τρόπο, αλλά πρόκειται πραγματικά για την παροχή μιας καθοδήγησης για να συζητήσουν και να συνεχίσουν τις συνομιλίες - αυτή είναι η βασική δεξιότητα. Για αυτό, το κλειδί είναι να μιλάμε για το θέμα (αποτελεσματικά και αυθεντικά), να ακούμε βαθιά, να απαντάμε σε άλλους, να κάνουμε σχόλια και να θέτουμε ερωτήσεις.

Έτσι, μιλήστε στα παιδιά, ενθαρρύνετέ τα να διατηρούν επαφή - και διδάξτε την ετοιμότητα της καριέρας επιτρέποντας βαθιές συνομιλίες.

Σχετικό περιεχόμενο